Sedert midden 2016 is gezinsbond NWK Limburg de nieuwe afdeling voor Nieuwerkerken, Wijer en Kozen.Ook Kortenbos en Binderveld horen tot onze afdeling.

We vroegen mei 2016 de goedkeuring om met de afdelingen Nieuwerkerken (46-052), Wijer (46-068) en Kozen (46-037) te fusioneren tot één grote afdeling. Ons voorstel voor de nieuwe afdelingsnaam en index is NWK Limburg (46-052). Als we ons baseren op de huidige ledencijfers van de drie afdelingen, zou het ledenaantal van de gefusioneerde afdeling
217 leden bedragen.

Al verschillende jaren organiseren we een aantal activiteiten in fusieverband.  Deze samenwerking verloopt vlot en opbrengsten worden op een gemeenschappelijke (fusie)rekening gestort. Tot op heden heeft iedere afdeling daarnaast ook nog haar eigen werking en eigen kas/rekening. Maar stilaan rijpte het idee om samen te smelten tot één afdeling. De administratieve belasting is hierbij doorslaggevend en we zouden liever meer tijd steken in aanwerven van nieuwe bestuursleden en het uitwerken van activiteiten.
Het idee van de fusionering werd uitvoerig besproken, alle voor- en nadelen werden bekeken en toen duidelijk werd dat iedereen achter de keuze van een fusionering kon staan, bekeken we ook al de (voorlopige) taakverdeling van de gefusioneerde afdeling.

 


Voor meer info over de voordelen en visie van de gezinsbond kan je terecht op gezinsbond en op gezinsbond limburg