spaarvarken

Hoeveel kost een babysit bij de gezinsbond?

Als sociale organisatie blijven we gaan voor een tarief dat zowel voor de gezinnen als voor de oppassers aanvaardbaar is. Feestdagen zoals Pasen, Allerheiligen, Kerstmis (24/12+25/12), oudejaarsavond (31/12) en Nieuwjaar worden aangerekend aan het dubbel van het standaardtarief.

 

 

Vanaf 1 januari 2019

Uurtarief

€ 5,00

Minimumtarief

€ 10,00

Overnachting

€ 25,00

Verzekering

€ 2,00

Het uurtarief is geldig voor afspraken tot max. 2u 's nachts tijdens het weekend. Indien het later wordt, kan je opteren voor overnachting. Andere afspraken kunnen in onderling overleg tussen gezin en babysit. Hou er voor afspraken tijdens de week rekening mee dat onze kinderoppassers de volgende dag nog naar school gaan.

Bij een overnachting (van 22u tot 8u) worden de uren voor 22u en na 8u aangerekend aan uurtarief (Het gezin voorziet een logeerbed.)

Het minimumtarief wordt gerekend voor alle prestaties van minder dan 2 uur. Voor deze opdrachten wordt dus sowieso 2 uur aangerekend.

Credits worden online via de toepassing aangekocht door de gezinnen. Per prestatie wordt automatisch 1 credit verminderd.

Extra vergoedingen

De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders

Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één credit verschuldigd.

 

Verplaatsingskosten voor het brengen van de oppas worden aangerekend voor de kortste afstand (kan berekend worden via google maps): met de wagen 0,34 euro/km, met fiets 0,23 euro/km. Het ticket van het openbaar vervoer kan vergoed worden. (wettelijk tarief 8/2017) Uiteraard mag de oppas deze vergoeding niet vragen als jullie de babysit halen en terugbrengen.

Betalingen vergoeding oppas

Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald na afloop van de prestatie.

Verzekering

Je bent verzekerd als je je aanvraag invoert (met gebruik van de credits) via mijn.gezinsbond.be en de kinderoppas deze heeft aanvaard.