... samen bewegen, genieten, voelen, ontspannen en beleven

Knuffelturnen, dat is ...

... samen bewegen

... tijd maken voor elkaar

Knuffelturnen is een leuke vorm van bewegingsopvoeding voor peuters en kleuters van 1,5 tot 6 jaar samen met één van hun (groot)ouders.

Via speelse en uitdagende oefeningen wordt de basismotoriek van de kinderen gestimuleerd en op zoek gegaan naar de grenzen van onz lichaam.

Naast het bewegen staat de verbondenheid tussen (klein)kind en (groot)ouder centraal, maar ook de vaardigheid om relaties aan te gaan wordt gestimuleerd.

.. plezier beleven, zonder prestatiedruk

Tijdens een sessie knuffelturnen staat plezierbeleving voorop. De begeleider speelt in op het initiatief, de reacties en de gevoelens van de kinderen. Op die manier beleven kinderen succes, voelen ze zich gewaardeerd en wordt de bewegingsexploratie bevorderd.

Omwille van het groot verschil in motorische vaardigheden van de kinderen kan de groep opgesplitst worden (1,5-3j en 3-4j en eventueel 5-6 j).

Bewegingsvaardigheden

Een sessie knuffelturnen is opgebouwd rond de fundamentele bewegingsvaardigheden zoals wandelen en lopen, klimmen, werpen en vangen, roteren, heffen en dragen,...

Door aan deze vaardigheden te werken wordt de brede motorische ontwikkeling van de kinderen geprikkeld en bevorderd. Bovendien wordt de bais gelegd om later sport-specifieke vaardigheden te leren.

 

Sociale vaardigheden en zelfvertrouwen

Tijdens de verschillende oefeningen en relatiespelen wordt gewerkt aan de vaardigheid om positieve , betekenisvolle relaties met elkaar aan te gaan. Verrouwen krijgen, initiatief nemen, zelfzeker worden en rekening houden met anderen wordt hier nagestreefd.

Praktisch

In groepjes van 8 tot 10 duo's

lesduur: 45 à 60 minuten

Mee te nemen: yogamat

 

Peuters en kleuters van 1,5 tot 6 jaar samen met hun (groot)ouder(s)
Doelgroepen:

- peuters (1,5 tot 3 jaar)
- jonge kleuters (3 en 4 jaar)
- kleuters (5 en 6 jaar)
Startdatum: zondag 19 januari 2020 Einddatum: zondag 29 maart 2020 (reeks van 10 lesjes)
Tussen 10 u en 12 u: 3 groepen, telkens 40 minuten volgens leeftijd
Kind & volwassene: Leden Gezinsbond: € 55,00 Niet-leden Gezinsbond: € 75,00 Na aansluiting bij de Gezinsbond wordt € 20,00 teruggestort

Inschrijven vóór 10 januari 2020

Wil je graag deelnemen? Inschrijven kan hier.