Deze website is eigendom van Gezinsbond NWK Limburg.

Contactgegevens

Gezinsbond NWK Limburg
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

Gezinsbond NWK Limburg is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren. Als plaatselijke afdeling van Gezinsbond vzw maken we gebruik van de lidmaatschapgegevens van de leden van onze afdeling.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening legt Gezinsbond NWK Limburg gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummer en e-mailadres van de leden van uw gezin alsook gebruikersinfo over producten, diensten of activiteiten die door Gezinsbond vzw worden aangeboden en werden gebruikt door u of uw gezin). Persoonsgegevens die Gezinsbond NWK Limburg bekomt via e-mail, www.gezinsbond.be, (online) registratie- en wedstrijd formulieren, gebruik van de Gezinsbond-lidkaart, reguliere post, sociale media, apps, telefoon of fax, kunnen worden opgenomen in de databanken van Gezinsbond vzw.

Gezinsbond NWK Limburg gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te brengen van activiteiten en diensten van Gezinsbond NWK Limburg. Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Gezinsbond NWK Limburg beschikt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden met uitzondering van de partners van de Gezinsbond NWK LImburg aan wie deze gegevens kunnen overgemaakt worden in het kader van onze dienstverlening en de geboden ledenvoordelen (activiteiten).

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de dienstverlening en de ledenvoordelen van Gezinsbond NWK Limburg.

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Daartoe richt u zich voor de gegevens van uw lidmaatschap tot Gezinsbond vzw, Troonstraat 125, 1050 Brussel of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of tel. 02-507.88.88. In het kader van activiteiten van de afdeling richt u zich tot Gezinsbond NWK Limburg

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens van uw lidmaatschap. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Gezinsbond  vzw, Troonstraat 125, 1050 Brussel, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken. U kan zelf uw gegevens te allen tijde raadplegen, aanvullen en wijzigen via mijn.gezinsbond.be.

Gezinsbond NWK Limburg verzamelt noch gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Tenzij Gezinsbond NWK Limburg op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Gezinsbond NWK Limburg behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website. Voor het privacybeleid van Gezinsbond vzw in verband met het lidmaatschap verwijzen we naar www.gezinsbond.be voor de recentste info.

Gebruik van 'cookies'

Gezinsbond NWK Limburg maakt op www.gezinsbondnwklimburg.be gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina's die u heeft bezocht. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden in deze cookies. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Via www.gezinsbondnwklimburg.be worden cookies geplaatst door Google als deel van de Google Analytics-dienst, Google AdWords en het Google Display Netwerk. Gezinsbond NWK Limburg gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website verbeteren. Hierdoor is het mogelijk dat u op andere websites advertenties te zien krijgt voor producten of diensten van Gezinsbond NWK Limburg.

Op www.gezinsbondnwklimburg.be vindt u tevens buttons waarmee u webpagina's kan promoten op sociale media: Facebook en Twitter. Ook via deze weg worden cookies geplaatst. Gezinsbond NWK Limburg heeft daar geen invloed op. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook en Twitter om na te gaan wat zij via deze cookies met uw gegevens doen.

U kan het gebruik van cookies verhinderen en ze wissen via internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® en Chrome®. Hoe u dat kan doen, vindt u in de help-functie van uw browser.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, afbeeldingen, foto's, data, product- en dienstnamen, teksten behoren toe aan Gezinsbond vzw en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk beschermd. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van www.gezinsbondnwklimburg.be enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Gezinsbond NWK Limburg en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan.

Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een webbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van www.gezinsbondnwklimburg.be kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Gezinsbond NWK Limburg kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Gezinsbond NWK Limburg aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Gezinsbond NWK Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op www.gezinsbondnwklimburg.be. Dit geldt zowel voor informatie die Gezinsbond NWK Limburg zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. De Gezinsbond NWK Limburg is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website www.gezinsbondnwklimburg.be bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Gezinsbond NWK Limburg aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Het Gezinsbond-lidmaatschap

Start lidmaatschap en verlenging en einde lidmaatschap

zie www.gezinsbond.be

Mailinglijst

Om leden van onze afdeling te informeren over onze activiteiten nemen we de naam, voornaam en mailadres op in onze mailinglijst. De afdeling ontvangt deze informatie via de ledenadministratie van de gezinsbond. Wijzigingen op mijn.gezinsbond.be worden echter niet automatisch aangepast als je deze daar aanpast of na het einde van je lidmaatschap. Je kan je uitschrijven voor onze mails via de 'afmelden'-knop.